Wernisaż wystawy „Mistrz i uczniowie”

20 października w Galerii Fra Angelica Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach odbył się wernisaż wystawy „Mistrz i uczniowie”. Na wystawie prezentowane są prace związane ze środowiskiem gliwickich architektów, tworzących architekturę sakralną. Szczególną pozycje zajmują prace prof. dr. hab. arch. Adama Lisika, który jest autorem kilkudziesięciu projektów kościołów. Jest on również autorem projektu naszego kościoła w Hołdunowie, a zdjęcia hołdunowskiego kościoła możemy zobaczyć na tej wystawie.