Nabożeństwa

Nabożeństwa niedzielne
Odby­wają się w każdą niedzielę w koś­ciele św. Trójcy o godz. 10:00. W niektóre niedziele nabożeństwa mogą mieć miejsce o innej porze. 

Nabożeństwa świąteczne
Odby­wają się w koś­ciele św. Trójcy o godz. 10:00 oprócz Wielkanocy – 8.00 oraz świąt przypadających w dzień “roboczy” – 17.00

Nabożeństwa tygod­niowe (czwartek)
Odby­wają się w okre­sie adwentu i pasji w koś­ciele św. Trójcy o godz. 17:00

Spotkania z WIARĄ (wtorek)
Odby­wają się co dwa tygodnie, we wtorki o 18.00.