11Paź/16

30 lat kościoła w Lędzinach Hołdunowie

W niedzielę, 9 października br. parafia w Lędzinach Hołdunowie koło Katowic obchodziła 30. rocznicę nowego kościoła Św. Trójcy. Poświęcenie tej świątyni miało miejsce 12 października 1986 roku.

Przed nabożeństwem odbył się koncert – poranek pieśni chóralnej w wykonaniu dwóch chórów – Chóru „Nadzieja”, działającego przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Drogomyślu na Śląsku Cieszyńskim (dyrygent Monika Czaja-Schier) oraz Chóru Jubilate Deo z Mysłowic (dyr. Joanna Bliwert-Hoderny). Śpiewają w nim również parafianie z Hołdunowa. Koncert chórów wsparł Powiat Bieruńsko-Lędziński, a prowadził go ks. Robert Augustyn. Oba chóry śpiewały również w czasie nabożeństwa.

Z okazji 30-lecia kościoła oraz zbliżającego się jubileuszu 500 lat Reformacji w kościele na balustradzie empory został wykonany fresk, upamiętniające dzieje parafii oraz podstawowe zasady wiary Kościoła ewangelickiego. Jego autorem jest ks. Karol Macura, proboszcz parafii z Drogomyśla, a zarazem ceniony artysta malarz.

W uroczystości udział wziął zwierzchnik Kościoła luterańskiego w Polsce bp Jerzy Samiec, bp Marian Niemiec z Katowic oraz ks. Karol Bauman, emerytowany proboszcz parafii i budowniczy tej świątyni. W liturgii uczestniczyli księża, ktorzy byli wcześniej wikariuszami m.in. hodłunowskiej parafii – ks. Michał Walukiewicz (obecnie proboszcz w Toruniu), ks. Mirosław Czyż (proboszcz w Pszczynie) i ks. Łukasz Ostruszka (Wisła). Obecni byli też księża rzymskokatoliccy – ks. kanonik Józef Przybyła z sąsiedniej parafii Chrystusa Króla i ks. Piotr Brząkalik z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Katowicach Burowcu.

Władze samorządowe były reprezentowane przez starostę bieruńko-lędzińskiego Bernarda Bednorza, burmistrz Lędzin Krystynę Wróbel, przewodniczącą Rady Miasta Lędziny Elżbietę Ostrowską i wiceprzewodniczącego Zdzisława Rudola oraz burmistrz Imielina Jana Chwiędacza. Obecna była też Joanna Figura, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury oraz prof. dr hab. arch. Adam Lisik, architekt i projektant kościoła Św. Trójcy.

Nabożeństwo prowadził ks. Adam Malina, proboszcz parafii. W liturgii sakramentu Wieczerzy Pańskiej brał udział bp Jerzy Samiec i bp Marian Niemiec. Kazanie wygłosił bp J. Samiec, a oparł je na słowach hasła niedzieli z księgi proroka Micheasza 6,8: „Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie: tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem”.

Pod koniec nabożeństwa proboszcz parafii podziękował za obecność w uroczystościach jubileuszowych. Szczególne słowa podziękowania skierował do wszystkich członków dawnego Komitetu Budowy Kościoła w Hołdunowie. Podziękował też władzom powiatu i miasta za wsparcie uroczystości jubileuszu parafii. Przypomniał również o owocnych kontaktach z Kołem Historyczno-Regionalnym Ziemi Lędzińskiej i Towarzystwem Miłośników Historii i Zabytków z Kóz koło Bielska-Białej, które w 1770 roku opuścili tamtejsi ewangelicy i osiedlili się na ziemi księcia pszczyńskiego, tworząc nową miejscowość i parafię – Hołdunów (niem. Anhalt).

Pozdrowienia przekazał ks. Józef Przybyła, który wspomniał czasy budowy kościoła ewangelickiego oraz kościoła katolickiego, którego był długoletnim proboszczem. Słowa gratulacji dla parafii skierował starosta powiatu bieruńsko-lędzińskiego, burmistrz i cała delegacja miasta Lędziny, ks. Michał Walukiewicz oraz bp Marian Niemiec, który podziękował parafii za twórczą obecność, inicjatywy i wydarzenia roku jubileuszowego , takie jak na przykład zjazd chórów Diecezji Katowickiej czy wykonany na jubileusz fresk w kościele.

Po nabożeństwie wszyscy mieli jeszcze możliwość skorzystania z kawy i ciastka, a także przeprowadzenia wielu ciekawych rozmów z uczestnikami uroczystości.

 zdjęcia: Hanna Baron, Mirosław Leszczyk, Marian Ryglewicz

27Wrz/16

Jubileuszowe nabożeństwo z okazji 30. rocznicy poświęcenia nowego kościoła

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Hołdunowie serdecznie zaprasza na jubileuszowe nabożeństwo z okazji 30. rocznicy poświęcenia nowego kościoła ewangelickiego Św. Trójcy w Lędzinach Hołdunowie. Uroczyste nabożeństwo rozpocznie się w niedzielę 9 października br. o 10.30. Słowem Bożym będzie służył ks. bp Jerzy Samiec, Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.
Przed nabożeństwem o 10.00 odbędzie się koncert – poranek muzyki chóralnej, w czasie którego wystąpią chóry z Mysłowic i Drogomyśla.
Serdecznie zapraszamy.
12Lip/16

Spotkanie Chrześcijan Europy Środkowej i Wschodniej w Budapeszcie – 7-10.07.2016

Od 7 do 10 lipca chór Jubilate Deo, parafianie z Mysłowic, Hołdunowa i Sosnowca oraz sympatycy Parafii (łącznie 76 osób) przebywali na Węgrzech, uczestnicząc w Spotkaniu Chrześcijan Europy Środkowej i Wschodniej w Budapeszcie. Główną areną imprezy była Hala Kolczasta, położona niedaleko słynnej Góry Gellerta. Hasło spotkania brzmiało: Wy jesteście solą ziemi (Mt 5,13). Do stolicy Węgier dotarły grupy m.in. z Niemiec, Czech, Słowacji, Polski, Szwecji i Rosji. Czytaj całość