Kategorie archiwum: inne

14sierpień/21

15.08.2021 r. NIEDZIELA 11. po Trójcy Świętej

Job odpowiedział Panu i rzekł: Otom ja nędzny, cóż ci odpowiem? Swoją rękę kładę na ustach.

Hi 40,3-4

Paweł pisze:

Jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Kościół Boży. Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem.

1 Kor 15,9-10

Sam znaczę tak niewiele, bym chwalił Jego cześć; Pan – Królem jest w Kościele, jam – zwiędłym kwiatem jest. A jednak mi otworzy w Syjonie namiot swój, więc Jego chwałę mnożę, przed światem wielbię Go.

ks. Paweł Gerhardt †1676, Śpiewnik ewangelicki 629, 6

Łaską zbawieni jesteście.

Ef 2,5b

Verba docent, exempla trahunt, czyli „słowa uczą, przykłady skłaniają do naśladowania”. Dlatego o jednej z najważniejszych prawd teologicznych opowiem na przykładzie życia pewnego Anglika. Nazywał się John Newton, urodził się w 1725 roku w podlondyńskim Wapping. Trudne dzieciństwo, skomplikowana młodość i kariera nastawiona na szybki zysk – handel niewolnikami z Afryki. Ciężkie życie, a potem choroba i duchowe nawrócenie sprawiły, że zdecydował się na porzucenie tej drogi i od 1764 roku był duchownym Kościoła Anglikańskiego w Olney. Został poetą i twórcą pieśni kościelnych, a także działaczem na rzecz zniesienia niewolnictwa. Zmarł w 1807 roku.

Doświadczenia życiowe opisał w wierszu Amazing Grace, napisanym w okresie Bożego Narodzenia w 1772 roku, a wydanym 7 lat później. W połączeniu z melodią wiersz stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych pieśni chrześcijańskich. Sprawdźmy w Internecie, wpisując Amazing Grace, otwórzmy Śpiewnik ewangelicki pod numerem 634: „Cudowna Boża łaska ta, zbawiła z grzechów mnie”.

AM

Źródło: Biblia na co dzień.


Nabożeństwa — transmisje online i nagrania

Bładnice 9.00 link
Cieszyn 8.00, 10.00 link
Cisownica kazanie link
Chorzów 10.00 link
Drogomyśl 10.00 link
Gliwice 11.00 link
Golasowice 9.30 link
Goleszów link
Jastrzębie-Zdrój 9.30 link
Jaworze 10.00 link
Kraków 10.00 link
Legnica kazanie 18.00 link
Łódź 10.00 link
Nowy Sącz 10.00 link
Opole 10.30 link
Pisz 11.00 link 
Poznań 10.00 link
Pszczyna 10.00 link
Skoczów 8.00 link
Rypin/Włocławek 9.00 link
Stare Bielsko audio 9.30 link
Sopot 10.00 link
Szczecin 10.00 link
Świdnica 10.00 link
Tychy 10:30 link
Ustroń 8.30 link
Warszawa kościół św. Trójcy 10.30 link (raz w miesiącu z tłumaczeniem na język migowy)
Warszawa kościół Wniebowstąpienia Pańskiego 10.00 link
Wisła 8.45 link
Wisła Czarne 8.45 link
Wisła Malinka 10.15 link
Wrocław 10.00 link 
Zabrze 10.30 link
Żory 10.00 link

Szkółki niedzielne

Centrum Misji i Ewangelizacji (CME) link
Chrześcijańska Telewizja Internetowa (ChTI) link
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Goleszowie link
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Skoczowie link
Parafia Ewangelicko-Augsburska we Wrocławiu (raz w miesiącu) link

30lipiec/21

1.08.2021 r. NIEDZIELA 9. po Trójcy Świętej

Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej siły swojej.

5 Mż 6,5

Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował.

1 J 4,19

Kochaj i czyń co chcesz! Gdy milczysz, milcz z miłością; gdy mówisz, mów z miłością; gdy karcisz, karć z miłością; gdy przebaczasz, przebaczaj z miłością. Niechaj tkwi w sercu korzeń miłości, wyrośnie z niego tylko dobro.

Augustyn z Hippony †430

Rozważanie

Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce.

Mt 7,24

Historię o dwóch budowniczych można zamknąć w dwóch słowach: słuchać i czynić. Pierwsze z nich wymaga wysiłku, ponieważ zakłada skupienie uwagi. Jezus przecież nie ględzi ani nie opowiada farmazonów. Jego nauka nie jest powierzchowna. Ona sięga aż do fundamentów ludzkiej egzystencji. Dlatego, po pierwsze, warto słuchać Jezusa. Jednakże, po drugie, Nauczyciel podnosi poprzeczkę jeszcze wyżej. Mówi, że samo słuchanie podobne jest do budowania domu na piasku. Budynek zawali się podczas burzy. Prawdziwa mądrość oznacza wcielanie Jego nauki w życie, a więc działanie.

Czynienie oznacza nabieranie doświadczenia, które pozwala pokonać życiowe kataklizmy. Takie podejście znajduje potwierdzenie we współczesnej pedagogice. Jeśli uczeń tylko słucha, wówczas zapamiętuje niewiele. Gdy jednak łączy słuchanie z działaniem, wtedy nauka staje się o wiele bardziej efektywna.

W Jezusowej szkole kształcenie polega na zdobywaniu mądrości, że życie trzeba oprzeć na skale, którą jest Chrystus. Zapytam więc: budujesz mądrze?

MCz

Źródło: Z Biblią na codzień.


Zapraszamy na nabożeństwo o godz. 10.00.

Nabożeństwa – transmisje online i nagrania

Bładnice 9.00 link
Cieszyn 8.00, 10.00 link
Cisownica kazanie link
Chorzów 10.00 link
Drogomyśl 10.00 link
Gliwice 11.00 link
Golasowice 9.30 link
Goleszów link
Jastrzębie-Zdrój 9.30 link
Jaworze 10.00 link
Kraków 10.00 link
Legnica kazanie 18.00 link
Łódź 10.00 link
Nowy Sącz 10.00 link
Opole 10.30 link
Pisz 11.00 link 
Poznań 10.00 link
Pszczyna 10.00 link
Skoczów 8.00 link
Rypin/Włocławek 9.00 link
Stare Bielsko audio 9.30 link
Sopot 10.00 link
Szczecin 10.00 link
Świdnica 10.00 link
Tychy 10:30 link
Ustroń 8.30 link
Warszawa kościół św. Trójcy 10.30 link (raz w miesiącu z tłumaczeniem na język migowy)
Warszawa kościół Wniebowstąpienia Pańskiego 10.00 link
Wisła 8.45 link
Wisła Czarne 8.45 link
Wisła Malinka 10.15 link
Wrocław 10.00 link 
Zabrze 10.30 link
Żory 10.00 link

Szkółki niedzielne

Centrum Misji i Ewangelizacji (CME) link
Chrześcijańska Telewizja Internetowa (ChTI) link
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Goleszowie link
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Skoczowie link
Parafia Ewangelicko-Augsburska we Wrocławiu (raz w miesiącu) link

23lipiec/21

25.07.2021 NIEDZIELA 8. po Trójcy Świętej. Dzień apostoła Jakuba Starszego.

Ubogiemu i potrzebującemu wymierzajcie sprawiedliwość!

Ps 82,3

Miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą.

1 J 3,18

Błogosław mi, niech w myśli mam swe święte powołanie i ucz mnie czynić tylko to, w czym masz upodobanie. A kiedy bliźni w biedzie jest, z pomocą chcę mu śpieszyć, zaś szczęścia nie zazdrościć mu, a z cnót się jego cieszyć.

Christian F. Gellert †1769, Śpiewnik górnośląski 363, 7.11

Czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych?

1 Kor 6,19

Człowiek, jaki jest, każdy widzi. Ale już z wyciągnięciem wniosków z tego widzenia bywa różnie. Dlatego dobrze się stało, że w tym roku zastanawiamy się nad tym, jaka jest nasza tożsamość, czyli kogo tak faktycznie widzimy, gdy patrzymy na siebie w lustrze. Myślę, że zgodzimy się, że widzimy wtedy nasze ciała. Gorzej jest z dostrzeżeniem duchowej warstwy naszego istnienia, ale skoro człowiek to jedność cielesno-duchowa, to przyjmujemy, iż gdzieś ona tam za naszym lustrzanym odbiciem się znajduje. Jest niewidzialna, więc z łatwością możemy ją powierzyć również niewidzialnemu Bogu, a to co widzialne – zatrzymać dla siebie.

Okazuje się jednak, że to nie tak, bo apostoł Paweł wyraźnie wskazuje, że nie da się podzielić człowieka na dwie niezależne części. Jedną, duchową, poświęcić Bogu, a drugą – cielesną zostawić na użytek prywatny. Boga mamy chwalić całym swym człowieczeństwem, w duchu i w ciele. Skoro Chrystus zamieszkał w ciele, to dlaczego nasze ciała nie miałyby być świątynią dla Bożego Ducha?

AM

Źródło: Z Biblią na co dzień.


Nabożeństwa – transmisje online i nagrania

Bładnice 9.00 link
Cieszyn 8.00, 10.00 link
Cisownica kazanie link
Chorzów 10.00 link
Drogomyśl 10.00 link
Gliwice 11.00 link
Golasowice 9.30 link
Goleszów link
Jastrzębie-Zdrój 9.30 link
Jaworze 10.00 link
Kraków 10.00 link
Legnica kazanie 18.00 link
Łódź 10.00 link
Nowy Sącz 10.00 link
Opole 10.30 link
Pisz 11.00 link 
Poznań 10.00 link
Pszczyna 10.00 link
Skoczów 8.00 link
Rypin/Włocławek 9.00 link
Stare Bielsko audio 9.30 link
Sopot 10.00 link
Szczecin 10.00 link
Świdnica 10.00 link
Tychy 10:30 link
Ustroń 8.30 link
Warszawa kościół św. Trójcy 10.30 link (raz w miesiącu z tłumaczeniem na język migowy)
Warszawa kościół Wniebowstąpienia Pańskiego 10.00 link
Wisła 8.45 link
Wisła Czarne 8.45 link
Wisła Malinka 10.15 link
Wrocław 10.00 link 
Zabrze 10.30 link
Żory 10.00 link

Szkółki niedzielne

Centrum Misji i Ewangelizacji (CME) link
Chrześcijańska Telewizja Internetowa (ChTI) link
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Goleszowie link
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Skoczowie link
Parafia Ewangelicko-Augsburska we Wrocławiu (raz w miesiącu) link