Kategorie archiwum: Ogłoszenia Parafialne

16Maj/20

Komunikat ks. Adama Maliny na niedzielę 17.05.2020 r.

Moi Drodzy,

żyjemy w trudnych czasach, ale zachowujemy wiarę, nadzieję i miłość. Aby to było możliwe, potrzebujemy przede wszystkim kontaktu z Bogiem i Jego Słowem. W czasach pandemii w sposób społecznościowy nie jest to łatwe, choć staje się powoli możliwe. W ostatnim tygodniu odbyły się konsultacje rad parafialnych na temat przywracania możliwości spotykania się w naszych kościołach na nabożeństwach. W naszych parafiach mamy różne sytuacje lokalowe i osobowe. Oznacza to, iż mamy wielkościowo różne kościoły i parafie, które mają różne liczby członków. Poza tym obowiązuje sztywne ramy przepisów sanitarnych, ograniczających liczbę osób, które mogą być w tym samym czasie w budynku kościoła. Dlatego ustalenia, które podjęły rady parafialne są różne, choć spójne. Chcemy ponownie otworzyć nasze kościoły tak szybko jak będzie to możliwe, choć kierujemy się przede wszystkim troską o zdrowie wszystkich, którzy mogliby uczestniczyć w nabożeństwach. Nasze ustalenia przewidują, że nabożeństwa zostaną wznowione w naszych kościołach w Święto Zesłania Ducha Świętego, 31 maja br. o zwykłych porach czyli w Szopienicach o 8.45, w Hołdunowie o 10.00, w Sosnowcu o 11.30. Rada w Mysłowicach ustaliła, że decyzję o wznowieniu nabożeństw podejmie w następny piątek. Jeśli będzie to decyzja pozytywna, to nabożeństwo dobędzie się o 8.30, mimo iż będzie to ostatnia niedziela miesiąca.

W tygodniu przed 31 maja ze względów organizacyjnych w dwóch naszych najmniejszych kościołach czyli w Sosnowcu i Hołdunowie będziemy prowadzili “zapisy” na udział w nabożeństwach. Jeśli okaże się, że liczba chętnych będzie większa niż miejsc w kościele, Rada Parafialna podejmie odpowiednie działania organizacyjne. Szczegóły w następnym tygodniu.

Przed ostatnią niedzielą maja mamy jednak jeszcze przed sobą dwie niedziele, gdy będą obowiązywały wcześniejsze ustalenia.

Jutro zapraszamy wszystkich na transmisję przez internet na naszym kanale YouTube nabożeństwa w Szopienicach, które rozpocznie się o 10.00. Będzie to też nabożeństwo, w którym chętni będą mogli wziąć również bezpośredni udział. Ponieważ tego dnia będzie to jedyne nabożeństwo w naszych parafiach, a kościół może pomieścić tylko określoną liczbę uczestników, prosimy zainteresowanych udziałem o wcześniejszy kontakt dowolną drogą (telefon komórkowy, sms, mail, FB, mg).

W kolejny weekend miała się odbyć duża uroczystość 250-lecia parafii w Hołdunowie. Jak dobrze wiemy całość została przeniesiona na 24-25 października. Jednak w związku z tym, że za tydzień wypada dokładnie 250. rocznica przyjścia uciekinierów z Kóz do Hołdunowa, toteż 24 maja chcemy spotkać się na nabożeństwie w Hołdunowie. Będzie ono również transmitowane przez internet na naszym kanale YT, ale chętni do bezpośredniego udziału będą mogli w nim również wziąć udział. Początek w niedzielę, 24 maja o 10.00. Ponieważ przewidujemy iż nie wszyscy będą mogli się zmieścić w hołdunowiskim kościele na tym nabożeństwie, planujemy organizację drugiego nabożeństwa o 16.00. Dodatkowe szczegóły organizacyjne wkrótce, obecnie członkowie Rady Parafialnej w Hołdunowie zbierają informacje o chęci uczestnictwa w nabożeństwach za tydzień.

Ponieważ niezależnie od wznowienia odprawiania nabożeństw wiele osób w dalszym ciągu nie będzie mogło uczestniczyć w nabożeństwach, przewidujemy iż 31 maja jedno z naszych nabożeństw będzie w dalszym ciągu transmitowane przez internet.

Powyższe ustalenia obowiązują przy aktualnych przepisach sanitarnych. Jeśli zajdą zmiany, zarówno rozszerzające dotychczasowe ograniczenia lub je znoszące, komunikat o nabożeństwach w naszych kościołach może się zmienić.

Z życzeniami Bożego błogosławieństwa

ks. Adam Malina

16Maj/20

Trwajmy w modlitwie. List pasterski Biskupa Kościoła

Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec przygotował list pasterski w związku z nadchodzącą niedzielą Rogate (Proście!) oraz zmianami dotyczącymi ilości uczestników nabożeństw.

Trwajmy w modlitwie

Drogie Siostry i Bracia!

Za dwa dni będziemy przeżywali 5. Niedzielę po Wielkanocy, Rogate – Proście! Modlitwa jest niezwykle ważna w życiu człowieka. Co do tego nikt nie ma wątpliwości. Prawdą jest też to, że w chwilach trudnych i sytuacjach zagrożenia modlitwa staje się nam zdecydowanie bliższa. Oczywiście lepiej byłoby gdybyśmy zawsze z równą gorliwością wołali do Pana, ale przecież wiemy, że tak nie jest. Wystarczy przypomnieć sobie modlitwę Jezusa w Getsemane. Uczniowie zasnęli mimo prośby Mistrza, aby czuwali.

Wczoraj, w wielu miejscach na świecie modlono się w ekumenicznym gronie o zakończenie pandemii oraz o wsparcie dla ludzi, którzy na różne sposoby doświadczają skutków obecnego kryzysu.

Dziś rano przeczytałem w „Z Biblią na co dzień” wersety: „Pan wysłuchał naszego głosu i wejrzał na naszą udrękę i mozół oraz nasz ucisk.” (5 Mojż. 26,7) oraz „Czy Bóg nie obroni swoich wybranych, którzy wołają do Niego dniem i nocą? Czy będzie długo zwlekał?” (Łk. 18,7)

Myślę, że dla wielu takie zestawienie może oznaczać Bożą odpowiedź. Dla mnie są to słowa obietnicy. Bóg chce byśmy do Niego wołali, wysłuchuje naszych modlitw i na nie odpowiada.

Dziękuję Wam za wszystkie modlitwy i proszę: Módlmy się.

Modlitwa jest rozmową z Bogiem. Z Tym, który zna nasze myśli i słowa zanim je wypowiemy. Dlatego najważniejsze w modlitwie nie są słowa, pięknie ułożone i poprawne teologicznie zdania, ale szczerość. Mówmy o tym wszystkim co czujemy, czego się boimy, o naszych wątpliwościach i pragnieniach.

Wszyscy obserwujemy, że sytuacja epidemiczna zmienia się dosyć szybko. Zmieniają się także zarządzenia Rządu. Powinienem więc dokonać korekty zaleceń, które skierowałem do duchownych w dniach 23 i 30 kwietnia 2020 roku.

Obecna zmiana polega na złagodzeniu restrykcji związanych z przebywaniem wiernych w miejscach sprawowania kultu religijnego i na innych uroczystościach religijnych.

Od niedzieli 17 maja, podczas nabożeństw na jednego uczestnika musi przypadać 10m2powierzchni. Dotychczas było to 15m2.

Oznacza to, że więcej wiernych będzie mogło uczestniczyć w nabożeństwach.

Dziękuję wszystkim Radom Parafialnym i Proboszczom, które rozpoczęły organizowanie otwartych nabożeństw zachowując wszystkie rygory sanitarne zgodnie z zaleceniami. Dziękuję za wszystkie nabożeństwa i działalność duszpasterską, prowadzenie nauczania i spotkań za pomocą środków masowego przekazu.

Otrzymuję szereg sygnałów o tym jak ważna jest dla wielu osób możliwość oglądania codziennych rozważań oraz uczestniczenia w kilku nabożeństwach w trakcie jednej niedzieli. Wiem, że przygotowanie transmisji to wielki wysiłek, dlatego za niego dziękuję.

Chciałbym też w tym miejscu podziękować Wam, którzy troszczycie się o swoje parafie i wspieracie je również materialnie. 

Jestem pod ogromnym wrażeniem podjętych przez Was w parafiach działań: zbiórki BPGA, akcji Diakonii zbiórki funduszy na tablety dla uczniów czy zbiórki na pomoc uchodźcom organizowanej przez GEKE.

W tych ciężkich czasach przychodzi nam także podejmować trudne, odpowiedzialne decyzje. Często rozwiązanie, które wydaje się oczywiste, po dłuższej analizie już takie nie jest.

Do tych trudnych należy decyzja o otwarciu kościoła oraz dotycząca sposobu udzielania Komunii Świętej.

Każda parafia ma swoją specyfikę. Dlatego zaleciłem, zgodnie z Regulaminem Parafialnym, aby decyzję podejmowała konkretna Rada Parafialna w uzgodnieniu z Biskupem Diecezjalnym.

Decyzje podjęte w tej sprawie lokalnie, będą zdecydowanie lepsze od podejmowanych odgórnie. 

Wskazałem na to w liście z 23 kwietnia: „Zgodnie z § 21 lit. a) b) i d), § 42 ust. 2 oraz § 43 ust. 1 Regulaminu Parafialnegodecyzja o otwarciu kościołów oraz o odpowiednim zabezpieczeniu miejsc nabożeństw należy do zadań Rad Parafialnych i Proboszczów. Proszę jednak o konsultację tych decyzji z miejscowo właściwym Biskupem Diecezjalnym.”

Obecnie Komisje Synodalne ds. liturgii i muzyki kościelnej oraz ds. teologicznych i pastoralnych pracują nad przygotowaniem propozycji najbardziej bezpiecznych form przystępowania do Stołu Pańskiego. Wyniki tych prac będą podstawą podejmowanych dalszych decyzji i zaleceń.

Chcemy, aby od 24 maja (Niedziela Exaudi – Słuchaj Panie głosu mego!) była możliwość prowadzenia nabożeństw z Komunią Świętą. 

Drogie siostry i bracia w Chrystusie!

Przeżywamy ciężkie chwile. Proszę: wspierajmy się wzajemnie. Czasami wystarczy rozmowa. Na pewno możemy wzmacniać się poprzez modlitwę. Dlatego proszę o codzienną modlitwę w „swoim pokoju” ale także o modlitwy podczas nabożeństw.

Dziękuję za Wasze listy, telefony, z których wypływa wielka wiara. Poruszyła mnie szczególnie myśl, że „zwiastowanie Dobrej Nowiny wymaga, prócz wiary oraz świadomości tego, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie, ogromnej odwagi. Łatwo jest wierzyć w Boga, kiedy płyniemy po spokojnym morzu. Prawdziwa wiara, która nie ulega lękowi, testuje się w trakcie burzy”. 

Jestem przekonany, że Bóg w tym trudnym czasie nam towarzyszy i wzmacnia, gdy najbardziej Go potrzebujemy.

Polecam Nas wszystkich łasce i opiece Zbawiciela

bp Jerzy Samiec

Trwajmy w modlitwie

15Maj/20

Spotkanie z Wiarą – 19.05.2020 r.

We wtorek 19.05.2020 r. o godz. 18.00 zapraszamy na kolejne spotkanie z Romanem Fengerem. Nasze spotkania w tym specyficznym czasie odbywają się co tydzień za pośrednictwem aplikacji ZOOM.

Chętnych do wzięcia udziału proszę o przesłanie informacji na adres poczty elektronicznej admin@holdunow.luteranie.pl. W zwrotnej informacji prześlemy link do spotkania on-line.

O czym są nasze spotkania – przeczytasz w tym miejscu.