Informacje praktyczne dla chórzystów [POBIERZ]           Mapka orientacyjna [POBIERZ]           Wspólna pieśń dla wszystkich chórów: [POBIERZ]

W imieniu Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Hołdunowie serdecznie zapraszamy wszystkich chórzystów i miłośników muzyki do wzięcia udziału w Diecezjalnym Zjeździe Chórów – Święcie Pieśni Diecezji Katowickiej. Będziemy cieszyć się z Waszej obecności, tym bardziej, iż zjazd odbędzie się w ramach obchodów jubileuszu 30-lecia naszego nowego kościoła Św. Trójcy.

Program zjazdu:

10.30 – Koncert – Przegląd chórów w kościele ewangelickim Św. Trójcy w Lędzinach Hołdunowie

ok. 12.30 – Przerwa obiadowa – obiad w Restauracji Pinocy (naprzeciw kościoła)

14.00 – Nabożeństwo z rozdaniem przez bp. dr. Mariana Niemca dyplomów i statuetek oraz wykonaniem wspólnej pieśni przez chóry, kazanie: ks. prof. Marek J. Uglorz

ok. 15.30 –   Biesiada chóralna – Restauracja Pinocy

wystąpi: Brass Band Kattowitz oraz Marek Szołtysek

ok. 17.30 – Zakończenie zjazdu

 

EKST-2016-Poster-Online