Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§ 1 Definicje
 • Serwis – serwis internetowy działający pod adresem holdunow.luteranie.pl
 • Serwis zewnętrzny – serwis internetowe – ewentualnych – partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora
 • Administrator – Parafia Ewangelicko-Augsburska w Lędzinach-Hołdunowie, prowadząca działalność pod adresem: ul. J. Ch. Ruberga 1, 43-143 Lędziny-Hołdunów, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika
 • Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.
 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu www
 • Cookies (ciasteczka)dane tekstowe gromadzone w formie plików tekstowo-numerycznych zamieszczanych na żądanie serwera lub skryptu na Urządzeniu Użytkownika  po stronie przeglądarki użytkownika. 
§ 2 Czym jest Cookies
pliki cookies pozwalają m. in. na:
 • rozpoznanie urządzenia Użytkownika Serwisu, aby odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego urządzenia (desktop, mobile);
 • tworzenie statystyk odwiedzin;
 • utrzymanie sesji zalogowanego Użytkownika Serwisu jednocześnie na wszystkich kolejnych podstronach bez konieczności kolejnego logowania;
 • zapamiętanie ustawień i preferencji;
 • zapamiętanie danych logowania (bez potrzeby wprowadzania ich ponownie).
§ 3 Rodzaje Cookies
 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu
 • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych
 • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.
§ 4 Bezpieczeństwo
 • Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.
 • Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników
 • Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. 
§ 5 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie
 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o prefernecjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
 • Logowanie – Administrator wykorzystuje pliki Cookie do celów logowania Użytkowników w Serwisie i utrzymania sesji na wszystkich kolejnych podstronach,
 • Dane statystyczne – Administrator wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników, rodzaj używanych przeglądarek, czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są wyłącznie w celu analizy i ulepszania Serwisu.
 • Serwowanie usług multimedialnych – Administrator wykorzystuje pliki Cookie do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych (youtube, facebook, vimeo).
§ 6 Nie używamy cookies dla następujących celów
 • Nie używamy plików cookies – do zbierania czy przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu i zachowań użytkownika na stronach.
 • Nie używamy plików cookies firm trzecich, które „zdradzałyby” nawyki internetowe i preferencje użytkowników
 • Nie używamy „reklamowych” plików cookies.
§ 7 Serwisy zewnętrzne
 • Administrator nie współpracuje z serwisami zewnętrznymi i Serwis nie umieszcza ani nie korzysta z żadnych plików zewnętrznych plików Cookie.
§ 8 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis
 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies
 • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.
 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.
§ 9 Wymagania Serwisu
 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcjonalności Serwisu.
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

Więcej informacji o plikach cookies i sposobie ich wyłączania można znaleźć tutaj→.