14sierpień/21

15.08.2021 r. NIEDZIELA 11. po Trójcy Świętej

Job odpowiedział Panu i rzekł: Otom ja nędzny, cóż ci odpowiem? Swoją rękę kładę na ustach.

Hi 40,3-4

Paweł pisze:

Jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Kościół Boży. Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem.

1 Kor 15,9-10

Sam znaczę tak niewiele, bym chwalił Jego cześć; Pan – Królem jest w Kościele, jam – zwiędłym kwiatem jest. A jednak mi otworzy w Syjonie namiot swój, więc Jego chwałę mnożę, przed światem wielbię Go.

ks. Paweł Gerhardt †1676, Śpiewnik ewangelicki 629, 6

Łaską zbawieni jesteście.

Ef 2,5b

Verba docent, exempla trahunt, czyli „słowa uczą, przykłady skłaniają do naśladowania”. Dlatego o jednej z najważniejszych prawd teologicznych opowiem na przykładzie życia pewnego Anglika. Nazywał się John Newton, urodził się w 1725 roku w podlondyńskim Wapping. Trudne dzieciństwo, skomplikowana młodość i kariera nastawiona na szybki zysk – handel niewolnikami z Afryki. Ciężkie życie, a potem choroba i duchowe nawrócenie sprawiły, że zdecydował się na porzucenie tej drogi i od 1764 roku był duchownym Kościoła Anglikańskiego w Olney. Został poetą i twórcą pieśni kościelnych, a także działaczem na rzecz zniesienia niewolnictwa. Zmarł w 1807 roku.

Doświadczenia życiowe opisał w wierszu Amazing Grace, napisanym w okresie Bożego Narodzenia w 1772 roku, a wydanym 7 lat później. W połączeniu z melodią wiersz stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych pieśni chrześcijańskich. Sprawdźmy w Internecie, wpisując Amazing Grace, otwórzmy Śpiewnik ewangelicki pod numerem 634: „Cudowna Boża łaska ta, zbawiła z grzechów mnie”.

AM

Źródło: Biblia na co dzień.


Nabożeństwa — transmisje online i nagrania

Bładnice 9.00 link
Cieszyn 8.00, 10.00 link
Cisownica kazanie link
Chorzów 10.00 link
Drogomyśl 10.00 link
Gliwice 11.00 link
Golasowice 9.30 link
Goleszów link
Jastrzębie-Zdrój 9.30 link
Jaworze 10.00 link
Kraków 10.00 link
Legnica kazanie 18.00 link
Łódź 10.00 link
Nowy Sącz 10.00 link
Opole 10.30 link
Pisz 11.00 link 
Poznań 10.00 link
Pszczyna 10.00 link
Skoczów 8.00 link
Rypin/Włocławek 9.00 link
Stare Bielsko audio 9.30 link
Sopot 10.00 link
Szczecin 10.00 link
Świdnica 10.00 link
Tychy 10:30 link
Ustroń 8.30 link
Warszawa kościół św. Trójcy 10.30 link (raz w miesiącu z tłumaczeniem na język migowy)
Warszawa kościół Wniebowstąpienia Pańskiego 10.00 link
Wisła 8.45 link
Wisła Czarne 8.45 link
Wisła Malinka 10.15 link
Wrocław 10.00 link 
Zabrze 10.30 link
Żory 10.00 link

Szkółki niedzielne

Centrum Misji i Ewangelizacji (CME) link
Chrześcijańska Telewizja Internetowa (ChTI) link
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Goleszowie link
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Skoczowie link
Parafia Ewangelicko-Augsburska we Wrocławiu (raz w miesiącu) link

07sierpień/21

8.08.2021 NIEDZIELA 10. po Trójcy Świętej. Wspomnienie zniszczenia Jerozolimy. Niedziela Izraela

Panie, przerwałeś pieśń zwycięstwa tyranów.

Iz 25,5

Maria powiedziała: Okazał moc ramieniem swoim, rozproszył pysznych z zamysłów ich serc, strącił władców z tronów, a wywyższył poniżonych.

Łk 1,51-52

O Panie, Ty, który jesteś rządcą tego świata, nawet wtedy, gdy ziemia była jeszcze bez kształtu, Tyś był już królem. I będziesz panował nawet wtedy, gdyby rzeczy dobiegną swego kresu. Ty jesteś najwyższy i nic Ci nie dorówna. Ty jesteś mocą i potęgą; ani początku, ani końca nie ma w Tobie.

modlitwa żydowska z X-XI w.

Wy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do siebie.

2 Mż 19,4

Na czym zależy Panu Jezusowi? Na naszym poczuciu bezpieczeństwa. Słowo Boże, przedstawiając lud izraelski pod górą Synaj, przywołuje metaforę ze świata przyrody. Dzięki niej Izraelici w niebezpiecznej i przedłużającej się wędrówce do Ziemi Obiecanej mogą dobrze zrozumieć, co Bóg ma na myśli. Gdy orle pisklę powinno zacząć latać, jedno z rodziców wypycha je z gniazda, by samo podjęło próbę lotu i asekuruje je. Pozwala młodemu spadać, by po krótkim czasie podlecieć pod nie z rozłożonymi skrzydłami. Pisklę spoczywa na skrzydłach rodzica, który wzbija się w górę, do gniazda i nauka latania zaczyna się od początku. Do skutku. Piękny obraz. Podpowiedziany przed wiekami, może odnosić się do dzisiejszego życia, do głębokiego pragnienia poczucia bezpieczeństwa. Gdy wzbijam się wzwyż, gdy upadam, błąkam się po omacku lub uderzam o mur niezrozumienia – mam w świadomości rozpostarte orle skrzydła – jak otwarte ramiona Boga, który mówi: „Jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością” (2 Mż 19,5). Dziękuję Panu za tę obietnicę.

ABK

Źródło: Z Biblią na co dzień.


Zapraszamy na nabożeństwo o godz. 10.00. Przypominamy, że 15.08.2021 r. zgodnie z planem wakacyjnym, nabożeństwa nie będzie w Hołunowie.


Nabożeństwa — transmisje online i nagrania

Bładnice 9.00 link
Cieszyn 8.00, 10.00 link
Cisownica kazanie link
Chorzów 10.00 link
Drogomyśl 10.00 link
Gliwice 11.00 link
Golasowice 9.30 link
Goleszów link
Jastrzębie-Zdrój 9.30 link
Jaworze 10.00 link
Kraków 10.00 link
Legnica kazanie 18.00 link
Łódź 10.00 link
Nowy Sącz 10.00 link
Opole 10.30 link
Pisz 11.00 link 
Poznań 10.00 link
Pszczyna 10.00 link
Skoczów 8.00 link
Rypin/Włocławek 9.00 link
Stare Bielsko audio 9.30 link
Sopot 10.00 link
Szczecin 10.00 link
Świdnica 10.00 link
Tychy 10:30 link
Ustroń 8.30 link
Warszawa kościół św. Trójcy 10.30 link (raz w miesiącu z tłumaczeniem na język migowy)
Warszawa kościół Wniebowstąpienia Pańskiego 10.00 link
Wisła 8.45 link
Wisła Czarne 8.45 link
Wisła Malinka 10.15 link
Wrocław 10.00 link 
Zabrze 10.30 link
Żory 10.00 link

Szkółki niedzielne

Centrum Misji i Ewangelizacji (CME) link
Chrześcijańska Telewizja Internetowa (ChTI) link
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Goleszowie link
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Skoczowie link
Parafia Ewangelicko-Augsburska we Wrocławiu (raz w miesiącu) link

30lipiec/21

1.08.2021 r. NIEDZIELA 9. po Trójcy Świętej

Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej siły swojej.

5 Mż 6,5

Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował.

1 J 4,19

Kochaj i czyń co chcesz! Gdy milczysz, milcz z miłością; gdy mówisz, mów z miłością; gdy karcisz, karć z miłością; gdy przebaczasz, przebaczaj z miłością. Niechaj tkwi w sercu korzeń miłości, wyrośnie z niego tylko dobro.

Augustyn z Hippony †430

Rozważanie

Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce.

Mt 7,24

Historię o dwóch budowniczych można zamknąć w dwóch słowach: słuchać i czynić. Pierwsze z nich wymaga wysiłku, ponieważ zakłada skupienie uwagi. Jezus przecież nie ględzi ani nie opowiada farmazonów. Jego nauka nie jest powierzchowna. Ona sięga aż do fundamentów ludzkiej egzystencji. Dlatego, po pierwsze, warto słuchać Jezusa. Jednakże, po drugie, Nauczyciel podnosi poprzeczkę jeszcze wyżej. Mówi, że samo słuchanie podobne jest do budowania domu na piasku. Budynek zawali się podczas burzy. Prawdziwa mądrość oznacza wcielanie Jego nauki w życie, a więc działanie.

Czynienie oznacza nabieranie doświadczenia, które pozwala pokonać życiowe kataklizmy. Takie podejście znajduje potwierdzenie we współczesnej pedagogice. Jeśli uczeń tylko słucha, wówczas zapamiętuje niewiele. Gdy jednak łączy słuchanie z działaniem, wtedy nauka staje się o wiele bardziej efektywna.

W Jezusowej szkole kształcenie polega na zdobywaniu mądrości, że życie trzeba oprzeć na skale, którą jest Chrystus. Zapytam więc: budujesz mądrze?

MCz

Źródło: Z Biblią na codzień.


Zapraszamy na nabożeństwo o godz. 10.00.

Nabożeństwa – transmisje online i nagrania

Bładnice 9.00 link
Cieszyn 8.00, 10.00 link
Cisownica kazanie link
Chorzów 10.00 link
Drogomyśl 10.00 link
Gliwice 11.00 link
Golasowice 9.30 link
Goleszów link
Jastrzębie-Zdrój 9.30 link
Jaworze 10.00 link
Kraków 10.00 link
Legnica kazanie 18.00 link
Łódź 10.00 link
Nowy Sącz 10.00 link
Opole 10.30 link
Pisz 11.00 link 
Poznań 10.00 link
Pszczyna 10.00 link
Skoczów 8.00 link
Rypin/Włocławek 9.00 link
Stare Bielsko audio 9.30 link
Sopot 10.00 link
Szczecin 10.00 link
Świdnica 10.00 link
Tychy 10:30 link
Ustroń 8.30 link
Warszawa kościół św. Trójcy 10.30 link (raz w miesiącu z tłumaczeniem na język migowy)
Warszawa kościół Wniebowstąpienia Pańskiego 10.00 link
Wisła 8.45 link
Wisła Czarne 8.45 link
Wisła Malinka 10.15 link
Wrocław 10.00 link 
Zabrze 10.30 link
Żory 10.00 link

Szkółki niedzielne

Centrum Misji i Ewangelizacji (CME) link
Chrześcijańska Telewizja Internetowa (ChTI) link
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Goleszowie link
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Skoczowie link
Parafia Ewangelicko-Augsburska we Wrocławiu (raz w miesiącu) link