Category Archives: Wydarzenia Parafialne

18Kwi/17

Biegniemy dla naszego Jakuba z Imielina

Organizatorzy i sponsorzy Biegu:

Patronat honorowy:

 • Ewangelicki Biskup Wojskowy bp. Płk Mirosław Wola
 • Andrzej Dziuba, Prezydent Miasta Tychy
 • Diecezja katowicka Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce
 • Wojewódzka Komenda Uzupełnień w Tychach,

Organizator biegu :

 • Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe przy współpracy:
  • Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tychach,
  • Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Tychach,
  • Ogólnopolskie Duszpasterstwo Młodzieży Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

Partnerzy organizatora biegu:

 • Roll-Adam Tychy
 • Jackob Barber Shop
 • Król Meble
 • Strefa Fitness
 • 18 Bielski Batalion Powietrznodesantowy

Patronat medialny:

 • Redakcja tygodnika Twoje Tychy
 • Redakcja tygodnika Zwiastun Ewangelickiego
 • Redakcja Wiara i Mundur
 • Strona internetowa luteranie.pl

Cel biegu lub informacje

 • Charytatywny bieg na rzecz jedenastoletniego Jakuba z Imielina, chorego na autyzm oraz inne powikłania zdrowotne.
 • Popularyzacja biegania jako uniwersalnej formy aktywności fizycznej i społecznej dla każdego.
 • Promocja Tychów jako aktywnego miasta.
 • Promocja Tychów jako miasta przyjaznego dla sportu.

Termin, miejsce i trasa

 • Bieg odbędzie się 7 maja 2017 roku.
 • Miejsce startu: Tychy, OW Paprocany
 • Biuro zawodów, start i meta usytuowane będą na OW Paprocany
 • Biuro zawodów będzie czynne, w dniu zawodów, od godz. 09:30
 • Godzina startu 12:00
 • Długość trasy: jedno, dwa lub trzy okrążenia wokół Jeziora Paprocańskiego
 • Trasa posiada nawierzchnię: asfalt, dukty leśne

Uczestnictwo i zgłoszenia

W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy:

 • którzy do dnia zawodów ukończyli lat 16.
 • napiszą oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność (dla dzieci i młodzieży do lat 18, oświadczenia takie podpisują rodzice lub opiekunowie prawni).
 • Uiszczą opłatę startową.
  • Rejestracja oraz wniesienie opłaty startowej traktowane jest jako przyjęcie warunków regulaminu zawodów.
 • Opłata startowa za uczestnictwo wynosi 30 zł.
 • Zgłoszenie do zawodów następuje za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej http://www.tychy.luteranie.pl
 • oraz wydarzenia na Facebooku

Zawodnik zostaje umieszczony na liście startowej po dokonaniu:

 • zgłoszenia poprzez Internet
 • dokonaniu opłaty startowej 30 zł
 • złożeniu oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność jw
 • Umieszczenie na liście startowej równoznaczne jest z prawem do odbioru pakietu startowego

Pakiety startowe

 • Odbiór pakietów startowych w biurze zawodów w dniu zawodów w godzinach 9:30 – 11.00
 • Pakiet startowy zawiera: talon na posiłek, agrafki, numer startowy z chipem do pomiaru czasu, Pismo Święte, smycz.

Postanowienia szczegółowe

 • Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów.
 • Nie respektowanie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
 • Numer startowy zawodnika winien być przypięty na klatce piersiowej pod groźbą dyskwalifikacji.
 • Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.

Klasyfikacje i nagrody

 • Pierwszych 3 zawodników w kategorii kobiety i mężczyźni na każdym z dystansów (7, 14 i 21 km) otrzyma pamiątkowy medal.

Program zawodów

 • 9:30 – 11:00 – Biuro Zawodów – wydawanie numerów startowych
 • 12:00 – start biegu
 • ok. 14.00 – posiłek, rozdanie dyplomów i zakończenie

Postanowienia końcowe

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.

Aplikacja organizatorów zawodów sportowych

Wydarzenie na Facebooku:

26Paź/16

Wernisaż wystawy „Mistrz i uczniowie”

20 października w Galerii Fra Angelica Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach odbył się wernisaż wystawy „Mistrz i uczniowie”. Na wystawie prezentowane są prace związane ze środowiskiem gliwickich architektów, tworzących architekturę sakralną. Szczególną pozycje zajmują prace prof. dr. hab. arch. Adama Lisika, który jest autorem kilkudziesięciu projektów kościołów. Jest on również autorem projektu naszego kościoła w Hołdunowie, a zdjęcia hołdunowskiego kościoła możemy zobaczyć na tej wystawie. Czytaj całość

11Paź/16

30 lat kościoła w Lędzinach Hołdunowie

W niedzielę, 9 października br. parafia w Lędzinach Hołdunowie koło Katowic obchodziła 30. rocznicę nowego kościoła Św. Trójcy. Poświęcenie tej świątyni miało miejsce 12 października 1986 roku.

Przed nabożeństwem odbył się koncert – poranek pieśni chóralnej w wykonaniu dwóch chórów – Chóru „Nadzieja”, działającego przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Drogomyślu na Śląsku Cieszyńskim (dyrygent Monika Czaja-Schier) oraz Chóru Jubilate Deo z Mysłowic (dyr. Joanna Bliwert-Hoderny). Śpiewają w nim również parafianie z Hołdunowa. Koncert chórów wsparł Powiat Bieruńsko-Lędziński, a prowadził go ks. Robert Augustyn. Oba chóry śpiewały również w czasie nabożeństwa.

Z okazji 30-lecia kościoła oraz zbliżającego się jubileuszu 500 lat Reformacji w kościele na balustradzie empory został wykonany fresk, upamiętniające dzieje parafii oraz podstawowe zasady wiary Kościoła ewangelickiego. Jego autorem jest ks. Karol Macura, proboszcz parafii z Drogomyśla, a zarazem ceniony artysta malarz.

W uroczystości udział wziął zwierzchnik Kościoła luterańskiego w Polsce bp Jerzy Samiec, bp Marian Niemiec z Katowic oraz ks. Karol Bauman, emerytowany proboszcz parafii i budowniczy tej świątyni. W liturgii uczestniczyli księża, ktorzy byli wcześniej wikariuszami m.in. hodłunowskiej parafii – ks. Michał Walukiewicz (obecnie proboszcz w Toruniu), ks. Mirosław Czyż (proboszcz w Pszczynie) i ks. Łukasz Ostruszka (Wisła). Obecni byli też księża rzymskokatoliccy – ks. kanonik Józef Przybyła z sąsiedniej parafii Chrystusa Króla i ks. Piotr Brząkalik z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Katowicach Burowcu.

Władze samorządowe były reprezentowane przez starostę bieruńko-lędzińskiego Bernarda Bednorza, burmistrz Lędzin Krystynę Wróbel, przewodniczącą Rady Miasta Lędziny Elżbietę Ostrowską i wiceprzewodniczącego Zdzisława Rudola oraz burmistrz Imielina Jana Chwiędacza. Obecna była też Joanna Figura, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury oraz prof. dr hab. arch. Adam Lisik, architekt i projektant kościoła Św. Trójcy.

Nabożeństwo prowadził ks. Adam Malina, proboszcz parafii. W liturgii sakramentu Wieczerzy Pańskiej brał udział bp Jerzy Samiec i bp Marian Niemiec. Kazanie wygłosił bp J. Samiec, a oparł je na słowach hasła niedzieli z księgi proroka Micheasza 6,8: „Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie: tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem”.

Pod koniec nabożeństwa proboszcz parafii podziękował za obecność w uroczystościach jubileuszowych. Szczególne słowa podziękowania skierował do wszystkich członków dawnego Komitetu Budowy Kościoła w Hołdunowie. Podziękował też władzom powiatu i miasta za wsparcie uroczystości jubileuszu parafii. Przypomniał również o owocnych kontaktach z Kołem Historyczno-Regionalnym Ziemi Lędzińskiej i Towarzystwem Miłośników Historii i Zabytków z Kóz koło Bielska-Białej, które w 1770 roku opuścili tamtejsi ewangelicy i osiedlili się na ziemi księcia pszczyńskiego, tworząc nową miejscowość i parafię – Hołdunów (niem. Anhalt).

Pozdrowienia przekazał ks. Józef Przybyła, który wspomniał czasy budowy kościoła ewangelickiego oraz kościoła katolickiego, którego był długoletnim proboszczem. Słowa gratulacji dla parafii skierował starosta powiatu bieruńsko-lędzińskiego, burmistrz i cała delegacja miasta Lędziny, ks. Michał Walukiewicz oraz bp Marian Niemiec, który podziękował parafii za twórczą obecność, inicjatywy i wydarzenia roku jubileuszowego , takie jak na przykład zjazd chórów Diecezji Katowickiej czy wykonany na jubileusz fresk w kościele.

Po nabożeństwie wszyscy mieli jeszcze możliwość skorzystania z kawy i ciastka, a także przeprowadzenia wielu ciekawych rozmów z uczestnikami uroczystości.

 zdjęcia: Hanna Baron, Mirosław Leszczyk, Marian Ryglewicz