01Gru/18

Adwent i Boże Narodzenie 2018 – Nowy Rok i Epifania 2019

Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie.
Iz 9,1

Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas,
 i ujrzeliśmy chwałę Jego.   J 1,14

 

Data

Święto Szopienice Sosnowiec Mysłowice Hołdunów

2.12

1. Niedziela Adwentu

Sosnowiec – 11.30 – Nabożeństwo jubileuszowe z udziałem bp. Jerzego Samca i innych gości
11.00 – poranek muzyki chóralnej
– Chór Jubilate Deo

4.12

Tyg, nab. adw. 17.00

5.12

Tyg, nab. adw. 17.15

6.12

Tyg, nab. adw.

17.00

7.12

Tyg, nab. adw. 17.00

9.12

2. Niedziela Adwentu 8.45 11.30 8.30

10.00

11.12

Tyg, nab. adw. 17.00

12.12

Tyg, nab. adw. 17.15

13.12

Tyg, nab. adw.

17.00

14.12

Tyg, nab. adw. 17.00

16.12

3. Niedziela Adwentu 8.45  11.30  8.30 

16.12

3. Niedziela Adwentu

Hołdunów – 17.00 – Nabożeństwo
i spotkanie adwentowe

16.12

3. Niedziela Adwentu

Mysłowice – 16.00 – spotkanie adwentowe dla Mysłowic, Szopienic i Sosnowca

18.12

Tyg, nab. adw. 17.00

19.12

Tyg, nab. adw. 17.15

20.12

Tyg, nab. adw.

17.00

21.12

Tyg, nab. adw. 17.00

23.12

4. Niedziela Adwentu 8.45 11.30 ✟ 8.30 

10.00

24.12

Wigilia 22.00 15.30 15.30

17.00

25.12

1. Narodzenie Pańskie 11:30  8:30 

10:00

26.12

2. Narodzenie Pańskie 9:45

30.12

1. Niedziela po Nar. Pańsk. 8.45 11.30  16.00 

10.00 

31.12

Zakończenie Roku 16.00

16.00

01.01

Nowy Rok 11:30 11:30

06.01

Epifania 8:45  11:30  8:30 

10:00 

– nabożeństwo z Komunią Świętą   – zapraszamy!

Wersja do pobrania i wydrukowania.

29Lis/18

Konsultacje społeczne dot. nadania skwerowi nazwy Johanna i Friedricha Schleiermacherów

Parafia nasza złożyła wniosek do władz miasta Lędziny, dotyczący uczczenia pamięci ks. prof. Friedricha Schleiermachera w 250 rocznicę jego urodzin, poprzez nazwanie skweru znajdującego się u zbiegu ulic Hołdunowskiej, Ruberga i 25 – lecia, pomiędzy budynkiem siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach, a kościołem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Hołdunowie – „Skwerem Johanna i Friedricha Schleiermacherów”.

Aktualnie prowadzone są konsultacje społeczne w tej sprawie.

W konsultacjach mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Gminy Lędziny. Konsultacje mają zasięg gminny i odbywać się będą w okresie od 26 listopada 2018 r. do 10 grudnia 2018 r.

W konsultacjach może wziąć udział każda osoba zamieszkała w Lędzinach.

Konsultacje przeprowadzone będą w formie pisemnej i za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Formy te będą polegały na:

– złożeniu ankiety konsultacyjnej do urny znajdującej się na parterze budynku Urzędu Miasta, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny lub w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach, ul. Hołdunowska 39, 43-143 Lędziny,

– wysłaniu ankiety konsultacyjnej na adres Urzędu Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny,

– wysłaniu ankiety konsultacyjnej na adres: um@ledziny.pl .

Zachęcamy wszystkich do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach społecznych.

Ankieta do wypełnienia i wysłania pocztą elektroniczną, jako plik doc.

Ankieta do wydrukowania i wypełnienia jako plik PDF.

Komunikat Burmistrza Miasta Lędziny w temacie konsultacji społecznych.