18Kwi/17

Biegniemy dla naszego Jakuba z Imielina

Organizatorzy i sponsorzy Biegu:

Patronat honorowy:

 • Ewangelicki Biskup Wojskowy bp. Płk Mirosław Wola
 • Andrzej Dziuba, Prezydent Miasta Tychy
 • Diecezja katowicka Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce
 • Wojewódzka Komenda Uzupełnień w Tychach,

Organizator biegu :

 • Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe przy współpracy:
  • Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tychach,
  • Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Tychach,
  • Ogólnopolskie Duszpasterstwo Młodzieży Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

Partnerzy organizatora biegu:

 • Roll-Adam Tychy
 • Jackob Barber Shop
 • Król Meble
 • Strefa Fitness
 • 18 Bielski Batalion Powietrznodesantowy

Patronat medialny:

 • Redakcja tygodnika Twoje Tychy
 • Redakcja tygodnika Zwiastun Ewangelickiego
 • Redakcja Wiara i Mundur
 • Strona internetowa luteranie.pl

Cel biegu lub informacje

 • Charytatywny bieg na rzecz jedenastoletniego Jakuba z Imielina, chorego na autyzm oraz inne powikłania zdrowotne.
 • Popularyzacja biegania jako uniwersalnej formy aktywności fizycznej i społecznej dla każdego.
 • Promocja Tychów jako aktywnego miasta.
 • Promocja Tychów jako miasta przyjaznego dla sportu.

Termin, miejsce i trasa

 • Bieg odbędzie się 7 maja 2017 roku.
 • Miejsce startu: Tychy, OW Paprocany
 • Biuro zawodów, start i meta usytuowane będą na OW Paprocany
 • Biuro zawodów będzie czynne, w dniu zawodów, od godz. 09:30
 • Godzina startu 12:00
 • Długość trasy: jedno, dwa lub trzy okrążenia wokół Jeziora Paprocańskiego
 • Trasa posiada nawierzchnię: asfalt, dukty leśne

Uczestnictwo i zgłoszenia

W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy:

 • którzy do dnia zawodów ukończyli lat 16.
 • napiszą oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność (dla dzieci i młodzieży do lat 18, oświadczenia takie podpisują rodzice lub opiekunowie prawni).
 • Uiszczą opłatę startową.
  • Rejestracja oraz wniesienie opłaty startowej traktowane jest jako przyjęcie warunków regulaminu zawodów.
 • Opłata startowa za uczestnictwo wynosi 30 zł.
 • Zgłoszenie do zawodów następuje za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej http://www.tychy.luteranie.pl
 • oraz wydarzenia na Facebooku

Zawodnik zostaje umieszczony na liście startowej po dokonaniu:

 • zgłoszenia poprzez Internet
 • dokonaniu opłaty startowej 30 zł
 • złożeniu oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność jw
 • Umieszczenie na liście startowej równoznaczne jest z prawem do odbioru pakietu startowego

Pakiety startowe

 • Odbiór pakietów startowych w biurze zawodów w dniu zawodów w godzinach 9:30 – 11.00
 • Pakiet startowy zawiera: talon na posiłek, agrafki, numer startowy z chipem do pomiaru czasu, Pismo Święte, smycz.

Postanowienia szczegółowe

 • Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów.
 • Nie respektowanie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
 • Numer startowy zawodnika winien być przypięty na klatce piersiowej pod groźbą dyskwalifikacji.
 • Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.

Klasyfikacje i nagrody

 • Pierwszych 3 zawodników w kategorii kobiety i mężczyźni na każdym z dystansów (7, 14 i 21 km) otrzyma pamiątkowy medal.

Program zawodów

 • 9:30 – 11:00 – Biuro Zawodów – wydawanie numerów startowych
 • 12:00 – start biegu
 • ok. 14.00 – posiłek, rozdanie dyplomów i zakończenie

Postanowienia końcowe

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.

Aplikacja organizatorów zawodów sportowych

Wydarzenie na Facebooku:

26Paź/16

Wernisaż wystawy „Mistrz i uczniowie”

20 października w Galerii Fra Angelica Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach odbył się wernisaż wystawy „Mistrz i uczniowie”. Na wystawie prezentowane są prace związane ze środowiskiem gliwickich architektów, tworzących architekturę sakralną. Szczególną pozycje zajmują prace prof. dr. hab. arch. Adama Lisika, który jest autorem kilkudziesięciu projektów kościołów. Jest on również autorem projektu naszego kościoła w Hołdunowie, a zdjęcia hołdunowskiego kościoła możemy zobaczyć na tej wystawie. Czytaj całość