17Cze/17

Niedziela 18 czerwca 2017

W niedzielę 18 czerwca 2017 roku odbędzie się uroczystość 140 lat kościoła ewangelickiego w Mysłowicach oraz obchody 500 lat Reformacji w Mysłowicach
W ramach naszego święta o 10.30 nabożeństwo dziękczynne z udziałem ks. bp. płk. Mirosława Woli oraz muzyką organową w wykonaniu Zdzisława Smucerowicza. Wystąpi też nasz chór Jubilate Deo.

O 18.00 zapraszamy natomiast na koncert jubileuszowy. Wystąpi KWARTET SMYCZKOWY CRYSTAL STRING QUARTET i CHÓR JUBILATE DEO!

Tego dnia w Hołdunowie nabożeństwo nie odbędzie się. Zapraszamy do Mysłowic!

18Kwi/17

Biegniemy dla naszego Jakuba z Imielina

Organizatorzy i sponsorzy Biegu:

Patronat honorowy:

 • Ewangelicki Biskup Wojskowy bp. Płk Mirosław Wola
 • Andrzej Dziuba, Prezydent Miasta Tychy
 • Diecezja katowicka Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce
 • Wojewódzka Komenda Uzupełnień w Tychach,

Organizator biegu :

 • Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe przy współpracy:
  • Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tychach,
  • Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Tychach,
  • Ogólnopolskie Duszpasterstwo Młodzieży Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

Partnerzy organizatora biegu:

 • Roll-Adam Tychy
 • Jackob Barber Shop
 • Król Meble
 • Strefa Fitness
 • 18 Bielski Batalion Powietrznodesantowy

Patronat medialny:

 • Redakcja tygodnika Twoje Tychy
 • Redakcja tygodnika Zwiastun Ewangelickiego
 • Redakcja Wiara i Mundur
 • Strona internetowa luteranie.pl

Cel biegu lub informacje

 • Charytatywny bieg na rzecz jedenastoletniego Jakuba z Imielina, chorego na autyzm oraz inne powikłania zdrowotne.
 • Popularyzacja biegania jako uniwersalnej formy aktywności fizycznej i społecznej dla każdego.
 • Promocja Tychów jako aktywnego miasta.
 • Promocja Tychów jako miasta przyjaznego dla sportu.

Termin, miejsce i trasa

 • Bieg odbędzie się 7 maja 2017 roku.
 • Miejsce startu: Tychy, OW Paprocany
 • Biuro zawodów, start i meta usytuowane będą na OW Paprocany
 • Biuro zawodów będzie czynne, w dniu zawodów, od godz. 09:30
 • Godzina startu 12:00
 • Długość trasy: jedno, dwa lub trzy okrążenia wokół Jeziora Paprocańskiego
 • Trasa posiada nawierzchnię: asfalt, dukty leśne

Uczestnictwo i zgłoszenia

W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy:

 • którzy do dnia zawodów ukończyli lat 16.
 • napiszą oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność (dla dzieci i młodzieży do lat 18, oświadczenia takie podpisują rodzice lub opiekunowie prawni).
 • Uiszczą opłatę startową.
  • Rejestracja oraz wniesienie opłaty startowej traktowane jest jako przyjęcie warunków regulaminu zawodów.
 • Opłata startowa za uczestnictwo wynosi 30 zł.
 • Zgłoszenie do zawodów następuje za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej http://www.tychy.luteranie.pl
 • oraz wydarzenia na Facebooku

Zawodnik zostaje umieszczony na liście startowej po dokonaniu:

 • zgłoszenia poprzez Internet
 • dokonaniu opłaty startowej 30 zł
 • złożeniu oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność jw
 • Umieszczenie na liście startowej równoznaczne jest z prawem do odbioru pakietu startowego

Pakiety startowe

 • Odbiór pakietów startowych w biurze zawodów w dniu zawodów w godzinach 9:30 – 11.00
 • Pakiet startowy zawiera: talon na posiłek, agrafki, numer startowy z chipem do pomiaru czasu, Pismo Święte, smycz.

Postanowienia szczegółowe

 • Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów.
 • Nie respektowanie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
 • Numer startowy zawodnika winien być przypięty na klatce piersiowej pod groźbą dyskwalifikacji.
 • Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.

Klasyfikacje i nagrody

 • Pierwszych 3 zawodników w kategorii kobiety i mężczyźni na każdym z dystansów (7, 14 i 21 km) otrzyma pamiątkowy medal.

Program zawodów

 • 9:30 – 11:00 – Biuro Zawodów – wydawanie numerów startowych
 • 12:00 – start biegu
 • ok. 14.00 – posiłek, rozdanie dyplomów i zakończenie

Postanowienia końcowe

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.

Aplikacja organizatorów zawodów sportowych

Wydarzenie na Facebooku: