29Lis/18

Konsultacje społeczne dot. nadania skwerowi nazwy Johanna i Friedricha Schleiermacherów

Parafia nasza złożyła wniosek do władz miasta Lędziny, dotyczący uczczenia pamięci ks. prof. Friedricha Schleiermachera w 250 rocznicę jego urodzin, poprzez nazwanie skweru znajdującego się u zbiegu ulic Hołdunowskiej, Ruberga i 25 – lecia, pomiędzy budynkiem siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach, a kościołem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Hołdunowie – „Skwerem Johanna i Friedricha Schleiermacherów”.

Aktualnie prowadzone są konsultacje społeczne w tej sprawie.

W konsultacjach mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Gminy Lędziny. Konsultacje mają zasięg gminny i odbywać się będą w okresie od 26 listopada 2018 r. do 10 grudnia 2018 r.

W konsultacjach może wziąć udział każda osoba zamieszkała w Lędzinach.

Konsultacje przeprowadzone będą w formie pisemnej i za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Formy te będą polegały na:

– złożeniu ankiety konsultacyjnej do urny znajdującej się na parterze budynku Urzędu Miasta, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny lub w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach, ul. Hołdunowska 39, 43-143 Lędziny,

– wysłaniu ankiety konsultacyjnej na adres Urzędu Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny,

– wysłaniu ankiety konsultacyjnej na adres: um@ledziny.pl .

Zachęcamy wszystkich do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach społecznych.

Ankieta do wypełnienia i wysłania pocztą elektroniczną, jako plik doc.

Ankieta do wydrukowania i wypełnienia jako plik PDF.

Komunikat Burmistrza Miasta Lędziny w temacie konsultacji społecznych.