26Paź/16

Wernisaż wystawy “Mistrz i uczniowie”

20 października w Galerii Fra Angelica Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach odbył się wernisaż wystawy “Mistrz i uczniowie”. Na wystawie prezentowane są prace związane ze środowiskiem gliwickich architektów, tworzących architekturę sakralną. Szczególną pozycje zajmują prace prof. dr. hab. arch. Adama Lisika, który jest autorem kilkudziesięciu projektów kościołów. Jest on również autorem projektu naszego kościoła w Hołdunowie, a zdjęcia hołdunowskiego kościoła możemy zobaczyć na tej wystawie. Kontynuuj czytanie

11Paź/16

30 lat kościoła w Lędzinach Hołdunowie

W niedzielę, 9 października br. parafia w Lędzinach Hołdunowie koło Katowic obchodziła 30. rocznicę nowego kościoła Św. Trójcy. Poświęcenie tej świątyni miało miejsce 12 października 1986 roku.

Przed nabożeństwem odbył się koncert – poranek pieśni chóralnej w wykonaniu dwóch chórów – Chóru “Nadzieja”, działającego przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Drogomyślu na Śląsku Cieszyńskim (dyrygent Monika Czaja-Schier) oraz Chóru Jubilate Deo z Mysłowic (dyr. Joanna Bliwert-Hoderny). Śpiewają w nim również parafianie z Hołdunowa. Koncert chórów wsparł Powiat Bieruńsko-Lędziński, a prowadził go ks. Robert Augustyn. Oba chóry śpiewały również w czasie nabożeństwa.

Z okazji 30-lecia kościoła oraz zbliżającego się jubileuszu 500 lat Reformacji w kościele na balustradzie empory został wykonany fresk, upamiętniające dzieje parafii oraz podstawowe zasady wiary Kościoła ewangelickiego. Jego autorem jest ks. Karol Macura, proboszcz parafii z Drogomyśla, a zarazem ceniony artysta malarz.

W uroczystości udział wziął zwierzchnik Kościoła luterańskiego w Polsce bp Jerzy Samiec, bp Marian Niemiec z Katowic oraz ks. Karol Bauman, emerytowany proboszcz parafii i budowniczy tej świątyni. W liturgii uczestniczyli księża, ktorzy byli wcześniej wikariuszami m.in. hodłunowskiej parafii – ks. Michał Walukiewicz (obecnie proboszcz w Toruniu), ks. Mirosław Czyż (proboszcz w Pszczynie) i ks. Łukasz Ostruszka (Wisła). Obecni byli też księża rzymskokatoliccy – ks. kanonik Józef Przybyła z sąsiedniej parafii Chrystusa Króla i ks. Piotr Brząkalik z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Katowicach Burowcu.

Władze samorządowe były reprezentowane przez starostę bieruńko-lędzińskiego Bernarda Bednorza, burmistrz Lędzin Krystynę Wróbel, przewodniczącą Rady Miasta Lędziny Elżbietę Ostrowską i wiceprzewodniczącego Zdzisława Rudola oraz burmistrz Imielina Jana Chwiędacza. Obecna była też Joanna Figura, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury oraz prof. dr hab. arch. Adam Lisik, architekt i projektant kościoła Św. Trójcy.

Nabożeństwo prowadził ks. Adam Malina, proboszcz parafii. W liturgii sakramentu Wieczerzy Pańskiej brał udział bp Jerzy Samiec i bp Marian Niemiec. Kazanie wygłosił bp J. Samiec, a oparł je na słowach hasła niedzieli z księgi proroka Micheasza 6,8: “Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie: tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem”.

Pod koniec nabożeństwa proboszcz parafii podziękował za obecność w uroczystościach jubileuszowych. Szczególne słowa podziękowania skierował do wszystkich członków dawnego Komitetu Budowy Kościoła w Hołdunowie. Podziękował też władzom powiatu i miasta za wsparcie uroczystości jubileuszu parafii. Przypomniał również o owocnych kontaktach z Kołem Historyczno-Regionalnym Ziemi Lędzińskiej i Towarzystwem Miłośników Historii i Zabytków z Kóz koło Bielska-Białej, które w 1770 roku opuścili tamtejsi ewangelicy i osiedlili się na ziemi księcia pszczyńskiego, tworząc nową miejscowość i parafię – Hołdunów (niem. Anhalt).

Pozdrowienia przekazał ks. Józef Przybyła, który wspomniał czasy budowy kościoła ewangelickiego oraz kościoła katolickiego, którego był długoletnim proboszczem. Słowa gratulacji dla parafii skierował starosta powiatu bieruńsko-lędzińskiego, burmistrz i cała delegacja miasta Lędziny, ks. Michał Walukiewicz oraz bp Marian Niemiec, który podziękował parafii za twórczą obecność, inicjatywy i wydarzenia roku jubileuszowego , takie jak na przykład zjazd chórów Diecezji Katowickiej czy wykonany na jubileusz fresk w kościele.

Po nabożeństwie wszyscy mieli jeszcze możliwość skorzystania z kawy i ciastka, a także przeprowadzenia wielu ciekawych rozmów z uczestnikami uroczystości.

 zdjęcia: Hanna Baron, Mirosław Leszczyk, Marian Ryglewicz